1.   Noțiuni:

Termenii utilizați în continuare semnifică:


1.1.”Website” – pagina, Web imobi.md ce operează baze de date accesibile prin Internet, în care persoanele fizice și juridice ce dețin capacitate juridică deplină și pot încheia acte juridice, pot insera anunțuri imobiliare și în care persoanele fizice și juridice menționate pot căuta anunțuri prin intermediul funcției de căutare furnizată de această pagină.
1.2.”Furnizor” - Societatea cu Răspundere Limitată ”IMOBI”
1.3.”Utilizator” – persoană fizică sau juridică ce deține capacitatea de exercițiu/juridică deplină, care accesează Website-ul fiind interesat de datele, informațiile, anunțurile plasate pe site și/sau persoana fizică și/sau juridică care achiziționează bunurile și serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
1.4.”Operator” - persoană special instruită de Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor plasate de Utilizatori în secțiunea publică a Website-ului.
1.5.”Anunț” - oferta plasată de Utilizator în secțiunea publică a Website-ului cu privire la vânzarea, locațiunea sau arenda unui bun imobil.
1.6.”Anunț comercial” - anunț care aduce profit regulat indiferent de faptul cine îl plasează, persoană fizică sau juridică (Este considerat drept comercial anunțul de vânzare/locațiune/arendă a mai mult de 2 bunuri imobile).
Notă: Numerele telefonice ce sunt utilizate în anunțuri comerciale sunt considerate drept numere comerciale. Toate Anunțurile ce conțin asemenea numere telefonice urmează a fi considerate drept Anunțuri comerciale. Modificarea statutului numărului de telefon utilizat într-un Anunț comercial o ia Furnizorul în fiecare caz în parte.

2.   Precizări generale

2.1.Website-ul imobi.md este proprietatea Societății cu Răspundere Limitată ”IMOBI”.
2.2.Website-ul imobi.md oferă posibilitatea de navigare, culegere de informații și plasare a anunțurilor privind vânzarea, locațiunea și darea în arendă a bunurilor imobile.
2.3.Website-ul conține plasare de publicitate.
2.4.Utilizarea Website-ului imobi.md (navigare, culegere de informații, creare, publicare de Anunțuri, etc.) implică acceptarea necondiționată și deplină de către Utilizator a tuturor regulilor descrise în rubrica Termenii și condițiile site-ului.
2.5.Prin acordul dvs. (în calitate de Utilizator), referitor la Termenii și Condițiile Website-ului, declarați și garantați că aveți 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înregistrată ce funcționează în conformitate cu legislația RM, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Website-ului și/sau a Serviciilor.
2.6.Pentru Anunțul plasat de persoana juridică, se aplică prevederile rubricii Termenii și condițiile Website-ului și clauzele contractului comercial încheiat între prima cu Furnizorul.
2.7.Utilizarea Website-ului se face pe propria răspundere.
2.8.Serviciile oferite de Website:
·Plasarea anunțurilor de mică publicitate și a celor comerciale;
·Posibilitatea Utilizatorului de a modifica/șterge în orice moment propriile Anunțuri, prin intermediul contului de utilizator;
·Posibilitatea de căutare simplă și avansata, precum și vizionare a anunțurilor publicate pe Website;
·Posibilitatea de a contacta alți Utilizatori care plasează anunțuri pe Website, în baza datelor de contact puse la dispoziție de aceștia sau prin mesaje text prin intermediul site-lui.
2.9.Utilizatorul are dreptul la plasarea pe Website a unui număr nelimitat de Anunțuri.
2.10.Furnizorul își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a anunțurilor dacă acest lucru este necesar din cauza limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice.
2.11.Necorespunderea Anunțului care nu respectă Termenii și condițiile Website-ului poate fi raportată Operatorului prin folosirea link-ului ”______” prezent pe pagina Anunțului respectiv.
2.12.Orice Anunț postat de Utilizator poate fi supus moderării de către Operator înainte sau după plasarea lui pe Website.
2.13.Identificând conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, Furnizorul are dreptul de ștergere imediată a acestora. Furnizorul are dreptul de a lua masuri suplimentare precum ștergerea anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului împotriva Utilizatorului care fac uz de astfel de practici.
2.14.Constarea problemelor tehnice în utilizarea Website-ului sau existența anumitor solicitări pot fi raportate Operatorului prin folosirea link-ului ”feedback”.

3.Înregistrarea/ștergerea contului de Utilizator

3.1.Înregistrarea contului de Utilizator poate fi făcută de persoane fizice și juridice care au capacitate deplină de a încheia acte juridice.
3.2.Înregistrarea este gratuită. Odată cu înregistrarea, Utilizatorul (persoană juridică) va încheia cu Furnizorul, în mod obligatoriu, un contract avînd ca obiect utilizarea Website-ului în vederea plasării de Anunțuri.
3.3.La înregistrare, persoana fizică/juridică va prezenta doar informații corecte și complete. Înregistrarea necesită o adresă de e-mail validă. Utilizatorul va alege o parolă personală de acces în cont, care nu ar trebui comunicată terților. (Modificând ulterior informațiile prezentate la înregistrare, Utilizatorul este obligat să le actualizeze imediat și în contul de Utilizator)
3.4.Persoana fizică/juridică poate să-și înregistreze un singur cont de Utilizator pe Website. Contul de Utilizator nu este transferabil și poate fi șters de Utilizator în orice moment.
3.5.Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge contul de Utilizator a căruia adresă de e-mail nu a fost confirmată în termen de 30 zile de la crearea contului, precum și contul ce a fost inactiv pe o perioadă de 12 luni.
3.6.Furnizorul nu este răspunzător pentru informațiile eronate introduse de Utilizator, sau pentru lipsa capacității Utilizatorului de a încheia acte juridice.

4.Crearea Anunțului, verificarea și moderarea acestuia
4.1.Utilizatorul va putea crea Anunțuri imobiliare comerciale în secțiunea publică a Website-ului, prevăzută pentru acest tip de Anunț (vânzare/locațiune/arendă). Utilizarea abuzivă, în special prin utilizarea multiplelor conturi de utilizator dă dreptul Furnizorului de a șterge postările utilizatorului și a rezilia imediat contractul încheiat între părți.
4.2.Anunțul va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care va conține:
· descrierea clară, completă și corectă a bunului imobil ce face obiectul Anunțului;
· prețul produsului, obiect al Anunțului plasat;
· datele de contact ale Utilizatorului.
4.3.Utilizatorul va completa câmpurile obligatorii din formularul Anunțului.
4.4.Anunțul va conține oferta de vânzare/locațiune/arendă pentru un singur bun imobil.
4.5.Nu sunt admise anunțuri succesive cu același conținut (anunțuri duplicat).
4.6.Anunţul va corespunde prin conţinut tematicii categoriei în care a fost publicat, în caz contrar, dacă va fi posibil, acesta va fi transferat în categoria tematicii căreia îi corespunde, sau va fi şters.
4.7.Anunțul poate conține fotografii. Utilizatorul va insera doar acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze. Fotografiile vor reda stare reală a obiectului ofertei.
4.8.În caz de încălcări grave sau repetate, Furnizorul poate recurge la ștergerea Anunțului; interzicerea Anunțurilor; emiterea de Avertismente către Utilizator; limitarea sau restricționarea utilizării Website-ului; restricționarea temporară a accesului Utilizatorului; restricționarea definitivă a accesului Utilizatorului. La aplicarea măsurii Furnizorul va ține cont de interesele Utilizatorului afectat, precum și tipul încălcării și istoricul încălcărilor Utilizatorului vinovat.
4.9.Anunțul plasat de Utilizator va conține numărul de telefon de contact care va fi vizibil în secțiunea publică a Website-ului, pentru care fapt Utilizatorul își dă acordul.
4.10.Anunțul plasat nu va încălca prevederile legale, bunele moravuri și nu va instiga la ură sau discriminare.
4.11.Anunțul plasat de Utilizator pe Website nu va încălca legislația RM sau condițiile rubricii Termenii și condițiile Website-ului.
4.12.Operatorul va verifica/modera/înlătura în cel mai scurt timp posibil Anunțurile incomplete, evident incorecte și/sau care nu respecta prevederile Termenilor și Condițiilor Website-ului.
4.13.Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri ale altor website-uri concurente.
4.14.Nu pot fi publicate Anunțuri decât în limba decât română, rusă și engleză și care conțin un limbaj corespunzător.
4.15.Utilizatorul va șterge Anunțul de pe Website imediat ce oferta anunțată nu va mai fi disponibilă.
4.16.Furnizorul îşi rezervă dreptul de a șterge periodic Anunțurile mai vechi de 12 luni.
4.17.Furnizorul își rezervă dreptul de a folosi conținutul anunțurilor plasate pe Website (text anunț, fotografii, date de contact, etc.) pentru promovarea serviciilor Website-ului. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor Website-ului imobi.md, Utilizatorul este de asemenea de acord să permită folosirea tuturor materialelor din Anunț fără a avea vreo pretenție față de Furnizor.
4.18.Serviciile respecta prevederile Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor, precum și ale Legii nr. 284 din 22.07.2004 privind comerțul electronic.

5.Promovarea anunțurilor. Pachetele de Anunțuri

5.1.Utilizatorul poate opta pentru una din următoarele opțiuni:
· Promovarea în lista de anunțuri - este disponibilă pentru perioade de timp de: 7, 14 și 30 zile și constă în:
a)  evidențierea sa în listă cu alta culoare decât celelalte Anunțuri;
b) includerea Anunțului în galeria Anunțuri promovate. Dat fiind faptul că numărul anunțurilor promovate, la un moment dat poate depăși numărul de poziții disponibile (și anume 3), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează anunțurile aleatoriu la fiecare încărcare a paginii astfel încât fiecare anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări);
c)  actualizarea automată la fiecare 7 zile, pe perioada promovării (valabil doar pentru anunțurile promovate pentru 14 sau 30 zile).
·      Promovarea pe prima pagina a Website-ului - este disponibil pentru perioade de timp de: 7, 14 și 30 zile și constă în:
a)  includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate pe prima pagină doar de pe Website. Dat fiind faptul că numărul de anunțuri promovate pe prima pagina la un moment dat poate depăși numărul de poziții disponibile (și anume ___), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează anunțurile aleatoriu la fiecare încărcare a paginii astfel încât fiecare anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări);
b) evidențiere sa în listă, cu alta culoare decât celelalte Anunțuri;
5.2.Promovarea, atât în lista de anunțuri cât și pe prima pagină, este valabilă pentru un singur Anunț. Zilele rămase nu pot fi utilizate pentru promovarea unui alt Anunț. Utilizatorii pot procura concomitent cele doua tipuri de promovare pentru același Anunț.
5.3.Preturile pentru aceste servicii diferă de la o categorie/subcategorie la alta și sunt afișate pe Website înainte de momentul procurării lor.

6.Răspunderea Utilizatorului

6.1.Utilizatorul poartă răspundere deplină pentru conținutul Anunțului plasat în secțiunea publică a Website-ului, precum și pentru consecințele (daune materiale și/sau morale) ce pot surveni ca urmare a publicării acestuia.
6.2.Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului către Furnizor spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile Website-ului.
6.3.Pentru prejudiciile cauzate prin folosirea Website-ului sau încălcarea condițiilor rubricii Termenii și condițiile Website-ului, Utilizatorul va achita Furnizorului sau/și Utilizatorului prejudiciat toate despăgubirile convenite de comun acord, sau stabilite de instanța de judecată
6.4.Utilizatorului ii este strict interzis sa preia, fără a avea acordul în scris al Furnizorului în acest sens, orice informații de pe Website (text anunț, fotografii, date de contact, etc.), în vederea republicării totale sau parțiale sub orice formă, în afara informațiilor legate de propriul Anunț.
6.5.Utilizatorului i se interzice crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării limitei anunțurilor publicate. Furnizorul își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizator.
6.6.Utilizatorul înțelege și este de acord cu faptul că Furnizorul nu răspunde pentru nici o pagubă directă, indirectă, accidentală, specială, indiferent de natura acesteia.

7.Răspunderea Furnizorului

7.1.Furnizorul oferă premise tehnice prin intermediul cărora sunt plasate Anunțuri, fără a exercita influență asupra conținutului acestora, fără a intermedia contractual tranzacțiile imobiliare și fără a reprezenta vreo parte contractantă.
7.2.Furnizorul nu are obligația de a verifica veridicitatea, corectitudinea și legalitatea Anunțurilor plasate de Utilizatori în secțiunea publică a Website-ului.
7.3.Furnizorul va șterge sau modifica parțial Anunțul în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile Website-ului sau afectează în mod negativ Furnizorul.
7.4.Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate, nu garantează în niciun fel pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri.
7.5.Furnizorul nu poartă răspundere pentru prejudiciul material sau moral cauzat de Utilizator.
7.6.Furnizorul nu oferă nici o garanție Utilizatorilor precum că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau/și pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
7.7.Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
7.8.Furnizorul va remedia în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Website.
7.9.Furnizorul nu garantează - executarea tuturor cererilor Utilizatorului; furnizarea continuă, promptă, sigură și fără erori a serviciilor Website-ului; rezultate ca urmare a plasării Anunțurilor; corectarea erorilor de program; siguranța materialului descărcat de pe Website.
7.10.Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile respective, Furnizorul nefiind răspunzător și neasumându-și vreo obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri in Website este făcută de regula pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Furnizorul nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe websit-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
7.11.Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment cerințele pentru conținutul Anunțurilor Utilizatorului, să întrerupă temporar sau permanent serviciile sale fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.
7.12.Furnizorul va suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni din conținutul Website-ului.
7.13.Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, cu excepția Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acorda Furnizorului dreptul de utilizare și punere la dispoziția publicului în condițiile prevăzute în prezenta rubrică.
7.14.În conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Furnizorul își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopul specificat, datele personale furnizate de Utilizatori. Odată cu crearea contului, și completarea formularului respectiv, Utilizatorul își dă acordul ca datele sale cu caracter personal să fie incluse, folosite și prelucrate în baza de date a Furnizorului.

8.Forța majoră

8.1.Furnizorul este exonerat de executarea obligațiilor sale în cazul survenirii evenimentelor de forță majoră.
8.2.Vor fi considerate drept evenimente de forță majoră toate evenimentele neprevăzute, sau efectele cărora nu depind de Furnizor sau Utilizator (grevă; terțe persoane fizice/juridice; subcontractanți, etc.; măsuri luate de oficialități; defecțiuni ale rețelelor de comunicații sau a portalurilor altor furnizori; perturbări la operatorii de rețea și alte defecțiuni, etc.).
8.3.Furnizorul nu va răspunde pentru nici o pretenție pentru defecțiuni ale Website-ului pentru care nu este responsabilă.

9.Soluționarea sesizărilor

9.1.Orice Utilizator poate depune sesizări care au legătură cu serviciile oferite de Furnizor.
9.2.Orice Utilizator poate depune sesizări cu privire la activitatea aparent ilegală desfășurată de un Utilizator al Website-ului care privesc sau au legătură cu serviciile prestate de Furnizor, sau cu privire la informațiile cu aparență ilegală furnizate de un Utilizator al Website-ului.
9.3.Sesizările vor fi întocmite și depuse în scris cu menționarea datelor de identificare a Utilizatorului, datele Anunțului la care se face referire, precum și orice alte date necesare Furnizorului în vedere identificării cazului sesizat și o descriere cât mai amplă a motivului care a stat la baza plângerii.
9.4.Furnizorul va da răspuns la sesizările primite, în termen de 30 zile lucrătoare calculate din data primirii acestora.


10. Modificarea Termenilor și condițiilor Website-ului

10.1.Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment rubrica Termenii și condițiile Website-ului, fără o altă notificare. Vă recomandăm să citiți cu atenție clauzele acestei rubrici. Faptul utilizării în continuare a contului presupune acordul deplin al Utilizatorului cu modificările efectuate.

11.Legea aplicabilă
11.1.Drepturile și obligațiile Furnizorului și Utilizatorului sunt reglementate în rubrica Termenii și condițiile Website-ului și sunt guvernate de legislația în vigoare a RM.
11.2.Orice litigiu apărut între Furnizor și Utilizator e de competența instanțelor judecătorești al RM.